Mook en Middelaar  |  Bekendmakingen

Mook, Mortel 8d voor het plaatsen van een dakkapel

Dit item is verlopen op 08-10-2021.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

BOUWEN        

Op Mortel 8d te Mook voor het plaatsen van een dakkapel. Binnengekomen op 25 juni 2021

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl