Mook en Middelaar  |  Bekendmakingen

Middelaar, Kopseweg 11 voor het bouwen van een overkapping

Dit item is verlopen op 01-10-2021.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

BOUWEN        

Op Kopseweg 11 te Middelaar voor het bouwen van een overkapping ter vervanging van bestaande serre. Binnengekomen op 14 juni 2021.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of email gemeente@mookenmiddelaar.nl