HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De uitvoering van deze regeling is in handen van het OndernemersPunt van de gemeente Nijmegen. U kunt contact opnemen met:

Het OndernemersPunt 

 • De heer Harry Seegers, Adviseur zelfstandigen
 • Bezoekadres: Marienburg 30 (Stadswinkel), 6511 PS Nijmegen
 • Email: h.seegers@nijmegen.nl
 • Telefoon: (024) 329 93 96 dagelijks tussen 9.00 - 12.00 uur
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen
 • bewijzen van uw arbeidsverleden
 • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
 • eventueel een echtscheidingsvonnis
 • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren
 • berekend vermogen (indien bekend)
 • berekende schuld
 • andere gegevens over uw vermogen
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De uitvoering van deze regeling dragen wij vanaf 2017 over aan het OndernemersPunt van de gemeente Nijmegen. Vanaf 2 januari 2017 kunt u voor al uw vragen daar terecht. U kunt contact opnemen met:

Het OndernemersPunt

De heer Harry Seegers, Adviseur zelfstandigen

Bezoekadres: Marienburg 30 (Stadswinkel), 6511 PS Nijmegen

Email: h.seegers@nijmegen.nl

Telefoon:024 329 9396 dagelijks tussen 9.00 - 12.00 uur

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken