HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Psychische hulp, melding

Psychische hulp, melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw buurvrouw doolt ’s avond op straat rond. In veel te koude kleding. Uw oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt, altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf.

Allemaal voorbeelden van verward gedrag, mensen die bezorgdheid oproepen. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan daarvoor 112 gebeld worden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) is er voor burgers en professionals. Als u het MBZ belt, neemt een meldpuntmedewerker de telefoon op. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat zijn uw zorgen? Welke zorg of ondersteuning is al geboden? En welke zorg denkt u dat op dit moment nodig is? Als er al hulpverlener(s) betrokken zijn, neemt de meldpuntmedewerker daarmee contact op. En als dit niet het geval is, regelt de meldpuntmedewerker zo snel mogelijk passende zorg.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als burger kunt u direct een melding doen via ons meldformulier of telefonisch via het telefoonnummer: 088 – 144 70 40 (op werkdagen van 08.30 -17.00 uur)

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

U hoeft niets mee te nemen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk  beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de persoon dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan de Stichting PVP.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken