HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders kabels of leidingen aan te brengen in openbare grond. De nutsbedrijven Enexis, WML en telecombedrijven zoals KPN en UPC hebben met de gemeente afspraken gemaakt over de wijze waarop instemming wordt gevraagd of melding wordt gemaakt voor het aanleggen van kabels of leidingen in openbare grond.

Aanvragen huisaansluiting

Voor het aanvragen van een aansluiting op het netwerk van Enexis (gas en elektriciteit) Waterleidingmaatschappij Limburg (water) KPN (telecom) UPC (telecom) kunt u contact opnemen met het betreffende nutsbedrijf. Bijvoorbeeld via de website www.huisaansluitingen.nl. (externe website) Indien u een aansluiting op het riool wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Zie hiervoor ook het product "Rioolaansluiting aanvragen".

 Graafschade en de wet “WION”

Om graafschade te voorkomen zijn de kabel en leidingbeheerders aangesloten bij het Kadaster. U kunt ( en bent het in sommige gevallen wettelijk verplicht) via het Kadaster een graafmelding te verrichten om de ligginggegevens van kabels en leidingen in een bepaald gebied te weten te komen. De kabel- en leidingbeheerders welke kabels en leidingen in dit gebied hebben liggen, zullen u via het Kadaster de betreffende tekeningen toesturen. U kunt informatie over de ligging van eventuele kabels en leidingen in een perceel aanvragen door een mail te sturen naar het Kadaster via  klic@kadaster.nl (externe website)of te bellen met (0800)  00 80.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bevoegdheid gemeente bij openbaar net:

Met bedrijven zoals Enexis en WML heeft de gemeente onderling afspraken gemaakt. Voor telecombedrijven zoals KPN en UPC is de Telecommunicatiewet van toepassing waarin is geregeld dat indien de te leggen kabel of leiding onderdeel vormt van een openbaar communicatienetwerk, dat wil zeggen dat iedereen toegang heeft tot het net, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding in de meeste gevallen gedogen. Het leggen van een kabel kan meestal niet geweigerd worden. De gemeente coördineert de verzoeken om toestemming en meldingen van de nutsbedrijven.Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt. De kabelexploitant is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk.

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen:

Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvragen huisaansluiting

Voor het aanvragen van een aansluiting op het netwerk van Enexis (gas en elektriciteit) Waterleidingmaatschappij Limburg (water) KPN (telecom) UPC (telecom) kunt u contact opnemen met het betreffende nutsbedrijf. Bijvoorbeeld via de website http://www.huisaansluitingen.nl/. Indien u een aansluiting op het riool wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Zie hiervoor ook het product "Rioolaansluiting aanvragen".

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Elk nutsbedrijf hanteert haar eigen doorlooptijden voor aanvragen van aansluitingen. In sommige gevallen moet er eerst uitbreiding plaatsvinden van het hoofdnet.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken