HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

De gemeente biedt de volgende vormen van jeugdhulp: 

Persoonlijke verzorging

Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

 • wassen, tandenpoetsen en scheren;
 • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
 • eten en drinken of medicijnen innemen;
 • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
 • wisselen van lighouding of zithouding.

Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen

Begeleiding

Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

Verblijf in een instelling

Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

Pleegzorg

Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. 

Spoed

Het Sociaal Team is niet buiten kantooruren bereikbaar. In geval van jeugdhulp met spoed kan gebeld worden naar Jeugdbescherming Gelderland  (0900) 995 55 99

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • U meldt uw hulpvraag bij het Sociaal Team van de gemeente op (024) 696 91 11 of via sociaalteam@mookenmiddelaar.nl
 • U voert een gesprek met een gezinscoach van het Sociaal Team over de situatie van uw kind. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt en geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind nodig heeft
 • Na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente waarin staat wat u met de gezinscoach heeft afgesproken. Als u hiermee akkoord bent, stuurt u dit ondertekend terug.
 • Blijkt uit het gesprek dat u professionele hulp nodig hebt, dan schakelt de gemeente deze hulp in

Meer informatie opvoeding

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van GGD Gelderland-zuid  waarmee wij in deze samenwerken. Op deze website is informatie te vinden over opgroeien en opvoeden.

Spoed

Het Sociaal Team is niet buiten kantooruren bereikbaar. In geval van jeugdhulp met spoed kan gebeld worden naar Jeugdbescherming Gelderland (0900) 995 55 99

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Als u een kind hebt waarvoor u hulp nodig hebt, meldt u dit bij de gemeente.
 • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind nodig heeft.
 • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind. U geeft tijdens dit gesprek aan waar u hulp bij nodig hebt.
 • Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke.
 • Als u specifieke hulp kunt krijgen, doet u daarvoor een aanvraag. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt.
 • Tijdens de aanvraag laat de gemeente aan u weten of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit pgb kunt u de specifieke jeugdhulp zelf inkopen. 

  

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De hulp is gratis. U betaalt geen eigen bijdrage.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Nadat u een hulpvraag heeft gemeld, neemt een gezinscoach van het Sociaal Team binnen een paar dagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gesprek. Het duurt over het algemeen nooit langer dan 8 weken tot u (professionele) hulp ontvangt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken