HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt
  • u door een structurele medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten kunt verwerven
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • De in het aanvraagformulier gevraagde documenten
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
  • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in één keer of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Bedrag van de studietoeslag

Het bedrag van de studietoeslag is € 1.803,97 per studiejaar.

Betaling

Wij betalen de toeslag in twee gelijke termijnen over een periode van 6 maanden.

Aanspraak

We bepalen de aanspraak steeds per half jaar, van september tot en met februari en van maart tot en met augustus.

Meestal geen keuring

Meestal kan je zelf aantonen dat je tot de doelgroep behoort omdat je (oud) leerling bent van het Praktijkonderwijs of het Voortgezet speciaal onderwijs. Dan zal de gemeente geen keuring verlangen. Toch zal soms een keuring nodig zijn. Dan vraagt de gemeente een keuring aan bij het UWV. De gemeente betaalt de kosten van de keuring.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken