HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op uw inkomen. De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 1 januari 2015 de langdurigheidstoeslag.

De hoogte van de toeslag is per 1 januari 2020 voor 

  • gehuwden /samenwonenden:  € 585,00
  • alleenstaande ouder:               € 524,00
  • alleenstaande:                         € 409,00
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd laag’ is.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Gebruik daarvoor het formulier dat u vindt bij 'Formulieren/brochures'.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De behandeling van uw aanvraag is gratis.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken