HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Graafmelding

Graafmelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee:

  • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
  • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding bij het Kadaster.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

Als de graaflocatie in een veiligheidsgebied ligt, dan geldt een andere procedure.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het doen van een graafmelding worden kosten in rekening gebracht. Zie www.kadaster.nl/klic voor de actuele tarieven.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u nog niet wanneer u gaat graven maar u wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen, doe dan een Oriëntatieverzoek.

Met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een Graafmelding doen.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken