HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” (hierna het Besluit) geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een ruimtelijk begrensde locatie (in het Besluit een plaats genoemd) wordt georganiseerd. Zoals openluchtfestivals, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wanneer is een melding verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is en ten minste één van

de onderstaande situaties optreedt:

  • in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen;
  • of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.

Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit. De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. In de gemeentelijke verordening is bepaald wanneer een evenementenvergunning nodig is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een melding te doen m.b.v. het landelijk vastgestelde formulier  Hier kunt u het meldingsformulier downloaden. Na invulling kunt u dit toezenden naar de gemeente.  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken