HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Kwijtschelding

Iedereen moet de gemeentelijke belastingen betalen. Toch kan het voorkomen dat u niet in staat bent de aanslag te betalen. Als uw netto-besteedbaar inkomen geen ruimte biedt voor het betalen van de gemeentelijke belastingen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. In de gemeente Mook en Middelaar is in principe kwijtschelding mogelijk voor de onroerende zaakbelastingen en voor de afvalstoffenheffing.

Indienen kwijtscheldingsverzoek

Kwijtschelding wordt berekend aan de hand van de kwijtscheldingsnormen zoals die zijn bepaald door de Rijksoverheid. Een kwijtscheldingsverzoek moet u tijdig indienen (binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt). Een aanvraagformulier voor kwijtschelding vindt u bij 'Formulieren'.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hebt u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

Geen kwijtschelding

Krijgt u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden
U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken