HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De vervuiler betaalt

De gemeente zorgt wekelijks voor het ophalen van huisvuil, waarbij om de twee weken zowel rest-afval, gft-afval en PMD-afval (plastic, blik en drankkarton) wordt ingezameld. Het ophalen, afvoeren en verwerken van de diverse soorten afval is een dure aangelegenheid. De kosten worden verhaald door middel van deze belasting. Als uitgangspunt geldt: "De vervuiler betaalt".

Betalen per kilo

Het huisvuil wordt gewogen en per kilo afgerekend. Het aangeboden gewicht is gekoppeld aan het perceel (de woning) van waaruit het afval wordt aangeboden. Daarom is elke container voorzien van een chip, welke tijdens het legen van de container door de computer in de vuilniswagen wordt gelezen. De boordcomputer registreert het gewicht.

Containers

Bij elk perceel / woning behoort een vaste set containers: Een grijze container voor REST-afval en een groene container voor GFT-afval. Ingeval van hoogbouw of andere specifieke omstandigheden kan afval worden ingezameld door middel van verzamelcontainers. Wordt gebruik gemaakt van een (of meerdere) verzamelcontainers dan wordt wekelijks het gemiddelde aangeboden gewicht toegerekend aan die percelen / woningen welke gebruik maken van die verzamelcontainer(s).
 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan het Hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven

Deze belasting kent een vast bedrag en een variabel deel op basis van het aantal kilogrammen afval dat wordt gewogen door de vuilniswagen.
Begin 2020 wordt de aanslag afvalstoffenheffing over het 2e halfjaar 2019 verzonden. Medio 2020 worden de aanslagen over het 1e halfjaar 2020 verzonden en begin 2021 worden de aanslagen over het 2e halfjaar 2020 verzonden.

Tarieven 2019:

Vastrecht: € 71,50 per halfjaar
Restafval: € 0,27 per kg
GFT-afval: € 0,09 per kg

Tarieven 2020:

Vastrecht: € 71,50 per halfjaar
Restafval: € 0,28 per kg
GFT-afval: € 0,09 per kg

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Als u verhuist dan wordt afgerekend over de periode dat u de gebruiker was. Het is daarom van belang dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken