HOME  |  Inwoner  |  incident of ramp  |  Risico op een ramp verkleinen

Risico op een ramp verkleinen

Zorg voor een goede voorbereiding

We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt of dat je tijdelijk je huis moet verlaten, bijvoorbeeld door explosiegevaar. Het is handig om voorbereid te zijn op dit soort situaties. De hulpdiensten zijn namelijk nooit meteen ter plaatse en kunnen niet altijd iedereen direct helpen. Kijk op www.denkvooruit.nl en zorg voor een goede voorbereiding.

Meld u aan bij NL Alert

NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon. Met een tekstbericht informeert de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is. Plus wat u op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert ook als het netwerk overbelast is. Wilt u zich aanmelden voor NL Alert? Ga dan naar www.nederlandveilig.nl/nl-alert

Bekijk de risico’s in Mook en Middelaar

De risicokaart op  nederland.risicokaart.nl geeft online informatie over de risicovolle situaties in uw leefomgeving. Ook is op de risicokaart te zien welke objecten in het bijzonder kwetsbaar zijn voor risicovolle situaties. Op de kaart kunt u op meerdere manieren een gebied selecteren waarvan u de risico's wilt bekijken. In dit geselecteerde gebied kunt u informatie opvragen over de betreffende ‘risicobronnen'.

Hoogwatercheck bij u in de buurt

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan… Weet u hoe hoog het water bij u in de buurt komt? U kunt dit makkelijk opzoeken via de website www.overstroomik.nl. U kunt daar na het invullen van uw postcode zien hoe hoog het water bij u in de buurt komt.

Risicocommunicatie

Met de website www.limburg-veilig.nl  voldoet de Veiligheidsregio aan de vraag om veiligheidsinformatie via één goed toegankelijk medium beschikbaar te stellen. Een vraag die o.a. vanuit Provinciale Staten is gesteld aan de regio. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de risicocommunicatie binnen de regio.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Onder de Veiligheidsregio Limburg-Noord vallen de Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Deze twee organisaties werken samen met politie, gemeenten en verschillende andere organisaties aan veiligheid in de regio en rampenbestrijding. Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsregio: www.vrln.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken