HOME  |  Inwoner  |  Afval en duurzaamheid  |  Uitvoeringsprogramma energie en duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma energie en duurzaamheid

In januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de Energievisie Mook en Middelaar. Hierin staat het beleid voor de komende jaren voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Uitvoeringsprogramma 2018-2020

De gemeente wil samen met de bewoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag! Het Uitvoeringsprogramma 2018-2020 bevat de projecten en activiteiten op gebied van energie en duurzaamheid. Hierbij kun je denken aan bewonersacties, benutten van grote daken voor zonne energie en het verder in kaart brengen van mogelijke locaties voor energie opwekking. De gemeente wil zelf een goed voorbeeld zijn en gaat de aanleg van een zonneweide uitwerken. Ook wordt het gemeentehuis energiezuiniger en krijgt daarmee een beter energielabel! Er wordt een plan opgesteld voor de daken van de gemeentewerf en het gemeentehuis om deze te voorzien van zonnepanelen. Het Uitvoeringsprogramma kunt u onderstaand vinden :

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken