HOME  |  Proclaimer

Proclaimer

Inhoud website

De gemeente Mook en Middelaar is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks toch iets zien dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie e-mailen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl

Copyright

Alles op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out etc.) is copyright van de gemeente Mook en Middelaar

Links naar websites van derden

Deze website verwijst naar websites die door andere partijen dan door de gemeente Mook en Middelaar worden geëxploiteerd. De gemeente Mook en Middelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites. 

E-mail

Ontvangt u een e-mailbericht van de gemeente dat niet voor u bestemd is, wilt u dit dan aan de afzender melden en het bericht uit uw bestanden verwijderen? U mag dit bericht niet verder verspreiden. Aan de inhoud van e-mailberichten kunt u geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen ontlenen. Verzoeken om een officiële beslissing van de gemeente waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, zijn niet rechtsgeldig als ze per mail zijn ingediend. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld e-mailverkeer over een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst. Bij e-mailverkeer bestaat de mogelijkheid van vertragingen of fouten. Dit omdat deze berichten vaak niet rechtstreeks aan de juiste persoon worden verzonden. Ook kunnen virussen via de e-mail worden verspreid, buiten medeweten van de gemeente of haar medewerkers. Gemeente Mook en Middelaar is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleren wij uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.

Vragen of opmerkingen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de gemeente Mook en Middelaar, via telefoonnummer (024) 696 91 11 of gemeente@mookenmiddelaar.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken