HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  College van B & W  |  Regio Arnhem Nijmegen

Regio Arnhem Nijmegen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen, platform van overleg en afstemming op de thema's wonen, economie, duurzaamheid en mobiliteit, heeft deze week een eigen website gelanceerd: www.regioan.nl. Daarop valt alles te lezen over hoe de regio, na de Stadsregio, nu samenwerkt, wat de onderwerpen zijn die gezamenlijk worden opgepakt en wie daarmee bezig zijn. Ook gaat de site in op de resultaten die inmiddels zijn geboekt. De antwoorden op deze en meer vragen waren slechts voor een kleine kring beschikbaar.

Samenwerking

Een klein jaar werken de 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen nu op een nieuwe, eigentijdse, manier samen aan de ontwikkeling van de regio. Ook is het Gemeenschappelijk Orgaan de basis voor Bureau Brussel, dat de belangen van de regio in Europa behartigt.

Informatief

Over het Gemeenschappelijk Orgaan was voorheen nauwelijks informatie te vinden op internet, anders dan weggestopt in het bestuurlijk informatiesysteem van de deelnemende gemeenten. De site www.regioan.nl vult dit gemis nu op. www.regioan.nl is een eigentijdse, informatieve website, gericht op het informeren van raadsleden, regionale bestuurders, partners en andere belangstellenden over de samenwerking in en de ambities van de regio Arnhem Nijmegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken