HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Lintje als Officier voor dr. K.D. Liem

Lintje als Officier voor dr. K.D. Liem

Uit naam van koning Willem-Alexander heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen een bijzondere Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer dr. K.(ian) D.(jien) Liem (15-05-1953) uit Molenhoek. 

Officier in de Orde van Oranje Nassau

De uitreiking vond plaats tijdens een symposium met afscheidsreceptie bij  het Radboudumc in Nijmegen. De heer Liem werd onder groot applaus onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Kindergeneeskunde en Neonatologie

De heer Liem is in 1980 afgestudeerd als arts aan de Medische Faculteit van toen nog de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Aansluitend van 1981 tot 1984 heeft hij de opleiding tot kinderarts aan de afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen gedaan. Daar weer aansluitend van 1985 tot 1987 heeft hij de kinderarts in opleiding voor subspecialisme Neonatologie op de afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen gevolgd. Decorandus is van 1992 tot 2005 als deskundig vrijwilliger actief geweest bij de Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen en hij was ook altijd aanwezig bij de jaarlijkse landelijke contactdag voor ouders van wiegendoodkinderen. Met medische vragen konden ouders altijd bij hem terecht voor uitleg en advies. Hij deed dit in zijn vrije tijd om niet.
Vanaf 2005 tot heden is dr. Liem verder als deskundig vrijwilliger aangesloten bij de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Ook hier is hij altijd aanwezig bij de tweejaarlijkse regionale terugkomavonden. Dit alles eveneens geheel als vrijwilliger.
Vanaf 1998 tot heden is dr. Liem lid van de Nederlands-Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie en heeft diverse functies bekleed, o.a. secretaris en voorzitter. Van 2002 tot 2015 is dr. Liem penningmeester geweest van de Sectie Neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, verantwoordelijk voor de organisatie en de logistiek van de neonatologische zorg in Nederland.

Concilium subspecialistische Opleidingen

Vanaf 2011 tot heden is dr. Liem lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van Concilium Subspecialistische Opleidingen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het DB is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de kwalitatieve en kwantitatieve opleidingseisen per subspecialisme. Binnen dit DB is dr. Liem specifiek verantwoordelijk voor de subspecialismen kinderendocrinologie, kinderlongziekten en kinderallergologie.

Adviseur en deskundige

Vanaf 2017 is dr. Liem adviseur/deskundige bij het Dr. Soetomo Academic Hospital in Surabaya (indonesia) en het Harapan Kita Children en Women’s Hospital in Jakarta (Indonesia). Bij beide ziekenhuizen is zijn aandachtsgebied de ontwikkelingshulp op neonatologie. Zijn inbreng is vooral educatie en training over neonatale neurologie. Deze samenwerking zal na zijn pensionering een vervolg krijgen waarbij hij nog regelmatig een bezoek zal brengen aan beide ziekenhuizen.

Wetenschappelijk Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland

Vanaf 2017 tot heden is dr. Liem voorzitter van de visitatiecommissie van de Wetenschappelijk Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN) en zo verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit en voor de visitatie van de praktijken van leden van de WAVAN.

Behandeling van pasgeborenen

Vanuit zijn functie als kinderarts-neonatoloog heeft dr. Liem actief bijgedragen aan de ontwikkeling en introductie van de ECMO-behandeling bij pasgeborenen. Dit is een behandeling m.b.v. een kunstlong bij pasgeborenen met ernstige maar reversibele longaandoening, die niet te behandelen is met conventionele behandelingen. Het Radboudumc is in 1990 als eerste ziekenhuis in Nederland met deze behandeling begonnen. Ook is dr. Liem pionier op de toepassing van zogenaamde NIRS bij pasgeborenen in Nederland, een methode om de zuurstofvoorzieningen en de bloedsomloop van de hersenen te meten.

Universitair hoofddocent

In zijn functie als universitair hoofddocent heeft dr. Liem diverse promoties begeleid, maar liefst 93 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in nationale en internationale medische tijdschriften en 259 wetenschappelijke voordrachten gepresenteerd tijdens nationale en internationale congressen.
Decorandus is door het Radboudumc benoemd tot Junior Principal Lecturer wegens verdiensten op het gebied van medisch onderwijs aan de Faculteit Geneeskunde. In de periode 2004 tot heden heeft dr. Liem 28 nieuwe kinderarts-neonatologen opgeleid waardoor de behandeling van zieke pasgeborenen in Nederland gewaarborgd blijft.

Deskundig, toegewijd en betrokken

Dr. Liem wordt omschreven als een aimabele arts, een prettig collega-vrijwilliger tijdens de vele  patiëntenbijeenkomsten en een betrokken collega, die zich bij alles inzet voor de kwaliteit van zorg. Hij is vriendelijk en bescheiden. Tijdens vergaderingen of bijeenkomsten neemt hij actief deel aan discussies en wordt vaak geconsulteerd in moeilijke kwesties. Zijn afgewogen oordelen dwingen respect af. Hij is altijd zeer betrokken geweest bij al zijn werkzaamheden en heeft daarbij eveneens altijd oog gehad voor de ouders. Ook bijv. voor de ouders van overleden kinderen, waarvoor herdenkingsbijeenkomsten werden georganiseerd. Burgemeester Gradisen benadrukte dat er steeds weer het beeld is van een uitermate deskundig specialist, toegewijd en betrokken: “in brede zin kan worden gezegd dat de heer Liem zich als kinderarts-neonatoloog in het bijzonder heeft ingezet voor het redden van het leven van vele zieke pas- en vroeggeborenen”.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken