HOME  |  Actueel  |  Meer over reststroken  |  Reststroken

Reststroken

Gemeentegrond

Op veel plekken in de gemeente Mook en Middelaar hebben bewoners een stukje gemeentegrond in gebruik als tuin, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente is nu gestart met het project Reststroken. Het grondgebruik is in kaart gebracht en de gemeente gaat afspraken maken met de betreffende bewoners. 

Gang van zaken

We voeren het project Reststroken wijk voor wijk, kern voor kern uit. De start van het project vindt in elke wijk plaats met een informatieavond. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na de informatieavond verstuurt de gemeente een brief met informatie over uw individuele situatie en komen de projectmedewerkers graag bij u langs.

Reststrokenbeleid

De gemeenteraad heeft in december 2017 ingestemd met het nieuwe reststrokenbeleid. Dit beleid is hieronder terug te vinden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken