HOME  |  Actueel  |  Meer over aanpak wateroverlast

Meer over aanpak wateroverlast

Hevige regen

De laatste jaren is er vaker sprake van hevige regen in een korte periode. Bij deze hoosbuien kan er 40 tot 60 liter water per vierkante meter vallen in een hele korte tijd. Vooral de korte tijd waarin de regen valt, kan aanleiding geven tot wateroverlast. Overlast in de vorm van water op straat,  water in tuinen en zelf in de huizen. Zeer vervelend voor de bewoners.

Meer informatie en tips

Op internet  is veel informatie te vinden over de gevolgen van de klimaatverandering en het terugdringen van wateroverlast. Hieronder enkele tips:

  • de website www.waterklaar.nl, Maak je tuin Waterklaar!
  • de website van de Stichting Rioned, www.rioolinfo.nl. Hier kunt u informatie vinden over wat gemeenten doen om regenwateroverlast tegen te gaan.
  • de website www.operatiesteenbreek.nl, voor informatie over de negatieve gevolgen van de verstening en wat je eraan kan doen. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken