HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Plasmolen, kappen van 12 bomen Rijksweg voormalig terrein Hotel de Plasmolen

Plasmolen, kappen van 12 bomen Rijksweg voormalig terrein Hotel de Plasmolen

Dit item is verlopen op 05-11-2019.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

KAPPEN

Op Rijksweg te Plasmolen voormalig terrein Hotel de Plasmolen voor het kappen van 12 bomen. Binnengekomen op 26 juli 2019

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien:

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken