HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Wet op de lijkbezorging  |  Mook, toestemming verleend voor ingebruikneming van de Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Mook, toestemming verleend voor ingebruikneming van de Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar heeft op 7 maart toestemming verleend voor ingebruikneming van de Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Administratief Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een beroepschrift indienen bij het gedeputeerde staten van de provincie Limburg. Het postadres is: Postbus 5600, 6202 MA Maastricht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. 

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken