HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Project renovatie centrumstraten Mook

Mook, Project renovatie centrumstraten Mook

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

KAPPEN

Project renovatie centrumstraten Mook.

  • Prinses Beatrixstraat kappen van 2 linden, 8 pluimessen en 3 moeraseiken;
  • Koningin Julianastraat kappen van 5 platanen en 1 sierkers;
  • Gelrestraat kappen van 3 suikeresdoorns.

Binnengekomen op 6 juni 2019.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken