HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verleende omgevingsvergunningen  |  Mook, project herinrichting centrumstraten Mook

Mook, project herinrichting centrumstraten Mook

Dit item is verlopen op 17-09-2019.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

KAPPEN

Binnen het project herinrichting centrumstraten Mook zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

  • In de Gelrestraat voor  het kappen van drie esdoorns en in de Graaf Gerardstraat voor het kappen van drie esdoorns (1e fase). Verzenddatum is 22 juli 2019.
  • In de Koningin Julianastraat voor het kappen van vijf platanen, een sierkers en drie moeraseiken (2e fase). Verzenddatum is 22 juli 2019.
  • In de Prinses Beatrixstraat voor het kappen van acht essen en twee linden (3e fase). Verzenddatum is 22 juli 2019.

Aan de omgevingsvergunningen is een herplantplicht verbonden. Hierboven genoemde besluiten treden in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Inzien

De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken