HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Meldingen  |  Molenhoek, slopen van het pand op Heumensebaan 18

Molenhoek, slopen van het pand op Heumensebaan 18

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben geaccepteerd:

SLOOP

Op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het slopen van een bijgebouw en asbestverwijdering op Groesbeekseweg 25 te Mook. Verzenddatum is 23 juli 2019.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen tegen het opleggen van voorschriften bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken