HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Meldingen  |  Molenhoek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op Lierweg 6 t/m 20

Molenhoek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op Lierweg 6 t/m 20

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende melding heeft ontvangen:

MILIEU

Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer voor het aanleggen  van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op Lierweg 6 t/m 20 te Molenhoek. Binnengekomen op 26 juni 2019.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen en/of geaccepteerde meldingen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken